top of page
Adsız tasarım.png
29ced203-63a0-4b48-98d6-780b3ad80fd6.png

Gündem I: Küresel Salgınlarla Mücadelede Uluslararası İş Birliği Ve Salgın Hazırlıklılığı

Gündem II: Gelişmekte Olan Ülkelerde Maternal Ve Neonatal Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Birleşmiş Milletler’e bağlı olan ve toplum sağlığı ile ilgili uluslararası çalışmalar yapan örgüttür.

Bu yıl gerçekleşecek olan NCALMBM’de delegeler iki gündem maddesi hakkında konuşacak. İlk gündem maddesi “Küresel Salgınlarla Mücadelede Uluslararası İş Birliği Ve Salgın Hazırlıklılığı” olmaktadır. Günümüz dünyasında da birçok kez etkili olan küresel salgınlar uluslararası iş birliği olmadan çok daha ciddi boyutlara, can kayıplarına erişebilir. En basitinden dört yıl öncesinde başlayan Covid-19 salgını ülkeler uluslararası uçuşlar için sınırlarını kapatmasa belki de çok daha hızlı bir biçimde yayılacaktı.NCALMBM'24te Delegeler salgın zamanı ve öncesi hazırlıklarında oluşan sorunlara çözüm arayacaklar.

İkinci gündem maddesi ise “Gelişmekte Olan Ülkelerde Maternal Ve Neonatal Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi” olmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde tıp hizmetleri henüz tam geliştirilmediği için maternal ve neonatal ölümler fazladır.Delegeler gelişmekte olan ülkelerde Maternal Ve Neonatal ölümlerin azalmasına yönelik çözümler üzerine tartışacaklar. (Maternal ölüm gebeliğe bağlı ölüm, neonatal ölüm ise yaşamının ilk bir yılında ölen bebek ölümleridir.)

bottom of page