top of page
Başlıksız-1.png

UNWOMEN

Gündem I : Eğitimde Kadınların Önemi ve Eşitsizlikleri

Gündem II : Kadınların ekonomik güçlenmesi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE KADININ GÜÇLENMESİ BİRİMİ (UN Women), toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesi için çalışan bir Birleşmiş Milletler (BM) örgütüdür

NCALMBM’24te delegeler dünya üzerindeki kadınların eğitimdeki önemini ve eşitsizliklerini ele alacak ve bunlara çözüm üretmek üzerine tartışacaklar

İkinci gündem ise : “Kadınların ekonomik güçlenmesi”. Birleşmiş milletler ve dünya üzerindeki bir çok sivil toplum kuruluşu kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanması ve ekonomik olarak güçlenmeleri yönündeki çalışmaları desteklemektedir ancak sorun hâlâ tam anlamıyla çözülebilmiş değildir. Delegeler bu gündemde kadınlara ekonomik güçlenmesinin sağlanması yolunda sorunlar ve çözümler üzerinde tartışacaklar.

Başlıksız-2.png
bottom of page