top of page
Specpol.png

Gündem 1: Uluslararası mülteci krizleri ve çözümleri.

Gündem 2: Çin İç Savaşı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dördüncü komitesi olan Özel Politik ve Dekolonizasyon Komitesi (SPECPOL) siyasi ve toplumsal alanda barışın korunmasına yönelik geniş bir alanda çalışmalar yapmaktadır.

Bu yıl gerçekleşecek olan NCALMBM etkinliğinde delegeler iki gündem hakkında konuşacaktır. Bunların ilki "Uluslararası mülteci krizleri ve çözümleri" hakkında olacaktır. Günümüzde birçok yerde gerçekleşen savaşlar, insanların başka ülkelere mülteci olarak göç etmesine sebep olmaktadır. Bu göçler sonucu mültecilerle ilgili çeşitli sosyal ve ekonomik sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bu gündemde de bu sorunlara yönelik çözümler aranacaktır.

Çin İç Savaşı (1927-1949)
Çin İç Savaşı, Çin'de Milliyetçi Parti ile Komünist Parti arasında yaşanmış bir savaştır. 1927 yılında Kuzey Seferi sonrasında, Çan Kay Şek tarafından yönetilen Çin Milliyetçi Partisi'nin sağ kanadının ÇMP-ÇKP ittifakındaki komünistleri temizlemesi ile başladı.İlerleyen süreçte 2.dünya savaşıyla harmanlanan çatışmalar büyük yıkımlara yol açtı.NCALMBM’24te delegeler Çin İç Savaşı Sürecindeki insan hakları ihlalleri ve savaş suçları üzerine tartışacaklar.

Başlıksız-3.png
bottom of page