top of page
AAAAAAAAAAAAAAAA.png
sochum+logo.png

Gündem l : Çocuk İşçiliği ve Zorla Çocuk Askerliği

Gündem ll :Çocuk Evlilikleri ve Zorla Çocuk Nikahları

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Üçüncü Komitesi olan Sosyal, İnsani ve Kültür Komitesi (SOCHUM) ana görevi, dünya genelindeki sosyal sorunları ele almak, insan haklarını korumak, insani yardımı teşvik etmek ve kültürel çeşitliliği desteklemektir. SOCHUM, 1945 yılında İnsan Hakları Evrensel Deklarasyon’un kurulmasına tepki olarak kuruldu.

Bu yılki NCALMBM’de delegeler iki gündem maddesi hakkında görüşecek. İlk gündem “Çocuk İşçiliği ve Zorla Çocuk Askerliği”. Birleşmiş Milletler, çocuk işçiliği ve zorla çocuk askerliğini kınayan ve önlemeye yönelik çeşitli sözleşmeler ve kararlar almıştır. Ülkeler arası işbirliği ve diplomatik baskılar da bu konuda önemli rol oynar. Ancak, bu sorunlar halen birçok ülkede varlığını sürdürmektedir ve delegeler gerekli tedbirlerin alınması için görüşecekler.

İkinci gündem ise “Çocuk Evlilikleri ve Zorla Çocuk Nikahları”. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlar, çocuk evlilikleri ve zorla çocuk nikahlarını önlemeye yönelik çeşitli çabaları desteklemektedirler. Ancak, bu tür uygulamalar hala birçok ülkede yaygındır ve bunların önlenmesi için uluslararası toplumun daha fazla çaba sarf etmesi gerekmektedir. Bilinçlendirme, yasal düzenlemeler ve toplumsal değişim gibi yöntemlerle bu sorunların engellenmesi üzerine çalışacaklar.

bottom of page